Szybownictwo

Szybowce


Lotnicza Komisja Egzaminacyjna

Przydatne linki

Egzaminy teoretyczne na licencję pilota szybowcowego PL(G)

Egzaminy teoretyczne na licencję pilota samolotowego turystycznego PPL(A)

Terminy Egzaminów Teoretycznych LKE

 1. 11 - 22.01.2010
 2. 08 - 19.02.2010
 3. 08 - 19.03.2010
 4. 12 - 23.04.2010
 5. 10 - 21.05.2010
 6. 07 - 18.06.2010
 7. 05 - 16.07.2010
 8. 09 - 20.08.2010
 9. 06 - 17.09.2010
 10. 04 - 15.10.2010
 11. 08 - 22.11.2010
 12. 06 - 17.12.2010

Wszystkie egzaminy będą odbywać się w formie testów jednokrotnego wyboru zdawanych na komputerze w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego - Warszawa, ul. Flisa 2, pok. 4.

Dział w trakcie budowy! Postarajcie się wspomóc nas i podsyłać zagadnienia jakie spotykaliście na LKE.


Wyciąg z Rozporządzenia Min. Infr. w sprawie licencjonowania personelu lotniczego
(DU Nr 165 z 2003 roku, poz. 1603)

2.6.12.2. Wiadomości. Kandydat powinien wykazać podczas teoretycznego egzaminu państwowego, że posiada wiadomości w zakresie następujących przedmiotów:
1) prawo lotnicze: podstawy międzynarodowego i polskiego prawa lotniczego, przepisy licencjonowania odnoszące się do licencji pilota szybowcowego i uprawnień, które mogą zostać do niej wpisane, przepisy i procedury ruchu lotniczego, służby i organy ruchu lotniczego;
2) ogólna wiedza o szybowcu: płatowiec i jego instalacje - systemy, zespół napędowy motoszybowca, przyrządy pokładowe, zdatność do lotu, urządzenia startowe szybowców i liny holownicze, wozy transportowe;
3) osiągi i planowanie lotów: masa, balastowanie i wyważenie, osiągi w locie prostym i krążeniu, teoria lotów wyczynowych, osiągi szybowca z własnym napędem; plan lotu szybowcowego na potrzeby ruchu lotniczego;
4) człowiek - możliwości i ograniczenia: podstawowa wiedza o fizjologii i psychologii człowieka oraz wpływie warunków lotu, w tym lotów długotrwałych i wysokościowych, chorób, higieny, medykamentów i środków psychotropowych na wydolność psychofizyczną pilota, czynnik ludzki w lotnictwie;
5) meteorologia: wiedza o atmosferze, czynnikach meteorologicznych i zjawiskach atmosferycznych, zagrażających bezpieczeństwu lotu, wiatr i prądy pionowe atmosfery, ich rodzaje, okoliczności występowania, wykorzystywanie do lotów szybowcowych, organizacja osłony meteorologicznej lotnictwa, informacje meteorologiczne na potrzeby szybownictwa, ich pozyskiwanie, interpretacja i wykorzystywanie, podstawy klimatologii;
6) nawigacja: kula ziemska i jej odwzorowania na mapach, odległości i kierunki, plany, mapy i odwzorowania kartograficzne, ich odczytywanie i wykorzystanie w różnych rodzajach lotów, wysokość i poziom lotu, nastawianie wysokościomierzy ciśnieniowych, nawigacja zliczeniowa - pojęcie prędkości przelotowej szybowca, wykorzystanie kalkulatorów nawigacyjnych, czas - średni lokalny i uniwersalny koordynowany, strefy czasowe, czas wschodu i zachodu słońca, radionawigacja, systemy radionawigacyjne stosowane w szybowcach i ich wykorzystanie, nawigacja radarowa, transponder;
7) procedury operacyjne: przepisy międzynarodowe i krajowe o eksploatacji statków powietrznych, dotyczące szybowców i statków powietrznych holujących, procedury operacyjne dotyczące stosowanych startów szybowców, lądowań poza lotniskami, wykorzystywania różnych rodzajów prądów pionowych, lotów wysokościowych, procedury stosowane w poszukiwaniu i ratownictwie, badaniu wypadków i incydentów lotniczych, procedury przeciwhałasowe, skutki naruszenia przepisów lotniczych;
8) zasady lotu: aerodynamika podstawowa, stery aerodynamiczne i ich działanie, wyważenia masowe i aerodynamiczne sterów, mechanizacja skrzydła, przeciągnięcie, korkociąg - unikanie, zapobieganie i wyprowadzanie, mechanika podstawowych elementów lotu, stateczność i sterowność, obciążenia konstrukcji w locie, mechanika ruchu szybowca na ziemi i obciążenia jego konstrukcji;
9) łączność: frazeologia radiotelefoniczna w języku polskim i angielskim, procedury radiotelefoniczne stosowane przy próbach naziemnych radiostacji, nawiązywaniu łączności, w lotach nadlotniskowych i przelotach;
10) ogólne bezpieczeństwo lotów: zasady bezpiecznego zachowania na pokładzie szybowca, wykorzystanie wyposażenia do lotów wysokościowych i unikanie zagrożenia bezpieczeństwa z jego strony, wyposażenia ratownicze szybowca oraz osobiste pilota i pasażera - zasady jego użycia, technika ratowniczego skoku spadochronowego, zagrożenia zewnętrzne ze strony innych statków powietrznych, warunków pogodowych, stanu nawierzchni lotniska, operacji przymusowych lądowań.


Wrażenia po egzaminie teoretycznym na licencję szybowcową

Byłem ostatnio na LKE i zdawałem na licencje szybowcową. Niestety mi nie udało się, ale było parę osób, które zaliczyły, więc to na pewno wykonalne. Na PL(G) jest 10 testów po 20-25-35, a nawet 60 pytań w przypadku prawa lotniczego. Żeby zaliczyć test trzeba mieć 75% poprawnych odpowiedzi. Dość często utrafiłem idealnie na tą granicę. Zawsze są 4 odpowiedzi z czego jedna powinna być prawidłowa. "Powinna " bo było trochę atrakcji w postaci pytań bez prawidłowej odpowiedzi, ale wtedy dawali jakieś kartki i pisało się na nich treść złego pytania oraz podawało prawidłową wg siebie odpowiedź. Na te 10 testów zdałem 8. Nie zdałem tego co dla mnie najmniej zrozumiałe czyli prawa lotniczego i procedur.

Z tego co pamiętam to z prawa lotniczego były pytania odnośnie dat podpisania różnych konwencji, która konwencja zastępowała którą, były pytania odnoście aneksów do konwencji w postaci aneks o tytule "jakimś tam " ma numer .... Było całkiem sporo pytań odnośnie nazw elementów przestrzeni powietrznej, zasad wydawania, wznawiania i zabierania licencji, na jakich zasadach i kto może ograniczać dostęp do przestrzeni powietrznej, były też pytania odnośnie kar za łamanie przepisów, jakie są prawa i obowiązki dowódcy statku powietrznego.

Z procedur były pytania odnośnie sygnałów w niebezpieczeństwie, co wolno dowódcy statku powietrznego, jakie ma obowiązki w sytuacjach niebezpiecznych. Ciężko było przejść drogą eliminacji bzdurnych odpowiedzi bo udało mi się ustrzelić 8/20, czyli fatalnie.

Z racji, że resztę testów zaliczyłem to już mniej pamiętam jakie były dokładnie pytania, ale tak ogólnie to z nawigacji dużo było odnośnie kierunków geograficznych i ich przeliczania na stopnie, parę definicji: deklinacja, południk itp., parę scenek rodzajowych w postaci jak stoisz na ziemi i patrzysz na słońce to w którą stronę się porusza po horyzoncie :-). Trzeba umieć przeliczać podziałkę skali mapy na kilometry w terenie.

Budowa statków powietrznych - tam było sporo humoru :-). Trzeba było policzyć środek ciężkości (były dane odczyty z wag pod głównym i przednim kółkiem, ich odległości od dzioba i trzeba policzyć środek ciężkości). Trafiło mi się nawet to pytanko co było w Przeglądzie Lotniczym:-)... nawet nie próbowałem odpowiadać bo do tej pory nie rozumiem zupełnie o co w nim chodziło. Oprócz tego trzeba znać: materiały stosowane w lotnictwie, budowa przyrządów pokładowych i co w nich jest elementem pomiarowym.

Aerodynamika - kiedy powstaje działanie odwrotne lotek, dlaczego powstaje, co to jest doskonałość, czy zwiększenie liczb Reynoldsa powoduje zwiększenie doskonałości, wzory na siłę nośną, siłę oporu, były też pytania o rodzaje oporu aerodynamicznego , na czym polega opór indukcyjny, wpływ bliskości ziemi przy lądowaniu.

Meteo - to tak standardowo, trochę chmurek, jak przeliczać jednostki, fronty atmosferyczne, jak się zmienia ciśnienie po przejściu frontu, rożnego rodzaju gradienty, zmiany temperatury z wysokością, inwersja.

Reszty to juz prawie zupełnie nie pamiętam, ale nie były aż takie tragiczne. Dobrze że czasu jest pod dostatkiem. Można korzystać z kalkulatora na komputerze w systemie Windows.

Warto wiedzieć, że egzamin trzeba zdać w ciągu maksymalnie 3 sesji w przeciągu jednego roku. W trakcie jednej sesji można tylko raz przystąpić do egzaminu z danego przedmiotu.

Włodek / AZL


Informacje o LKE na stronie ULC

Copyright © 2000-2012 Michał Lewczuk
michal@szybowce.com