Szybownictwo

Szybowce


Sponsoring Szybowcowej Kadry Narodowej

Znajdź sponsora dla SKN i lataj za darmo!

Każdy z członków Aeroklubu Polskiego, który pomoże znaleźć sponsora dla SKN może wykorzystać 10% uzyskanych środków na finansowanie własnej działalności statutowej w ramach stowarzyszenia.
Chodzi o wszystkie formy działalności lotniczej prowadzone przez Aeroklub Polski t.j, trening i szkolenia:
  • szybowcowe,
  • samolotowe (np.: do licencji PPL),
  • balonowe,
  • inne prowadzone przez ośrodki szkolenia AP.

W przypadku uczestnictwa w procesie zdobycia sponsora grupy ludzi o podziale w/w 10% decydowałby Sekretarz Generalny AP na wniosek Komisji Szybowcowej AP.

Jak to działa?

Dziesięć procent z uzyskanych środków zdobytych przez członka AP na potrzeby SKN zostanie przelene na konto dowolnego ośrodka (ośrodków) AP ze wskazaniem na cel wybrany przez osobę, który pomógł znaleźć sponsora. Mogą to być dowolne szkolenia prowadzone przez ośrodki szkolenia AP oraz koszty pobytu i wyżywienia w tych ośrodkach.

Pomoc organizacyjna. Materiały promocyjne.

Z formalnego punktu widzenia ciałem władnym reprezentować AP w rozmowach z sponsorem jest Zarząd i Sekretarz Generalny AP. Komisja Szybowcowa AP zapewni kontakt z czynnikami decyzyjnymi AP celem pomyślnego przeprowadzenia rozmów na temat zawarcia umowy sponsorskiej. Sprawa ewentualnego sponsoringu SKN oraz wywiązania się z zobowiązań opisanych w niniejszym dokumencie będzie przedmiotem troski członków KS.
Jako pomoc w poszukiwaniu sponsorów SKN Komisja Szybowcowa AP udostępnia:
  • Wstępna oferta sponsoringu Szybowcowej Kadry Narodowej Polski (.doc) - dokument opisujący ogólnie szybownictwo jako dyscyplinę sportu, polskie sukcesy lat ostatnich, wymiar medialny naszej dyscypliny. Może być przez Was dowolnie modyfikowany i dostosowywany pod konkretnego sponsora.
  • Filmy prezentujące piękno naszej dyscypliny oraz możliwości medialne np.: trailer z Gard Prix Nowej Zelandii, filmy Sebastiana Kawy i Karola Staryszaka.

W razie wątpliwości lub pytań prosimy o kontakt.

Komisja Szybowcowa Aeroklubu Polskiego
email: komisja@szybowce.pl


Copyright © 2000-2012 Michał Lewczuk
michal@szybowce.com