Szybownictwo

Szybowce


Instytucje
  Aeroklub Polski
  Międzynarodowa Federacja Lotnicza - FAI
  European Gliding Union
  Europe Air Sports - stowarzyszenie europejskich aeroklubów narodowych
  Urząd Lotnictwa Cywilnego
  Urząd Komunikacji Elektronicznej
  Urząd Komunikacji Elektronicznej - Służba radiokomunikacyjna lotnicza

Copyright © 2000-2012 Michał Lewczuk
michal@szybowce.com